Roger Bolstad © 2007 • Open Access  • Quote original sources as per stated by linksources

 

Installera Flashplayer 9

Installera Google videoplayer

Download FREE RealPlayer

QuickTime Required

 IBM Amaden: Cognitive Computing April 2006.

 

Globala NGO firar 100-års jubileum.

I hundra år har människor diskuterat och engagerat sig utanför politik och business. Det som media, affärer, regeringar och gemene män aldrig slösat tid eller kraft på har nu aktualiserats. Den direkta anledningen är vetenskapliga upptäckter som framlägger att klimatet och planeten Jorden är ur balans. UIA har ett länkbibliotek som fungerar som referenser till alla beskrivna idéer och initiativ under de senaste 100 åren.

Nu finns flera människor engagerade i non-governmental organization (NGO) är de som jobbar under maktapparaterna.  Nationalstaterna falnar och de internationella perspektiven flammar upp i alla mänskliga kontext. DET FINNS ETT GLOBALT MEDVETANDE. Fenomenet "medvetande" är under vetenskaplig FOCUS.

  • 40 000 NGO med global spännvidd.
  • 400 000 inom Ryssland.
  • 1- 2 miljoner inom Indien.

Vill man ändra något som är inkapslat i juridiska, politiska, sociala, medicinska komplex. Vilka komplex rubbar på samhällsordningar. Sikta högt. Slösa inte tid på Socialstyrelsen eller landstingspolitik. Din riksdagsman kan inte göra någonting förrän högre makter kallar.  Exempel: CCHR. i Sverige KMR.

 

 

Världsmedvetande organisationer.

The Longnow Foundation försöker debattera I PERSPEKTIVET 10 000 ÅR BAKÅT I TIDEN OCH FRAMÅT.  Politiker och strebertyper vill göra sig historiska. Mäktigast och förmögnast i den lilla trånga tidslucka som vi slösar vårt medvetande på.

Jared Diamond om tidigare civilisationers misstag. Föredragning Longnow.org

 Jared Diamond fick tid hos Charlie Rose i årtusendets andra år.

 

Publoc Service PBS vänder världsmedvetandet??

BBC har verkligen försökt att göra bokslut med 1900-talet. I långa programserier har man förklarat de politiska misstagen och det som beror på medlöperi kring väldigt tunna idéer.

I Sverige fängslades min generation av Fråga Lund. Numera sitter professorerna fastlåsta. Talar man öppet så är det good-bye till fakultetsbidragen. (Kaliber 2005). 2000 professorer intervjuades.

Historiekunniga påminner sig att den västerländska civilisationen dömdes ut för ganska precis 90 år sedan och receptet för räddningen var en snabb ock kraftfull insats med Preussisk disciplin och krigsföring.

De böckerna diskuterades i finrum och ölhallar och drev fram Nazismen.

Nu är klimatförändringarna  hotet i konkurrens med den ökade ohälsan. Det pågår ett intellektuellt tvåfrontskrig, men förhoppningsvis så får vetenskapen spelrum och fakultetsbidrag.

Långsiktiga lösningar behövs verkligen. Sony har mål för verksamheten i 500 år framåt. Några hundra viktiga företag formar 25 årsmål i nutiden.

Politiker hankar sig fram valperiod efter valperiod.

 

Världsmedvetande ger sig till känna.

Framtidsföretag ha blivit miljömedvetna och socialt medvetna. Macroekonomer som tror på att tillväxt och välfärd följer (eller beror på) vinster i företagen , hurvar sig i universitetsbunkrarna och ritar in de nya fenomenen i algoritmerna som negativa kretslopp. Kapitalismen ruckar på fundamentet i tänkandet "VINSTMAXIMERING".  Men det finns värre saker för kapitalister i den pragmatiska vardagen:

Byråkrater och skatter som tynger ner administration och minskar expansionsutrymmet!

Den tunga kampen mellan kapitalismen och socialismen verkar utmynna i en pragmatisk lösning.

DEN SOM VINNER BETALAR NOTAN. Men den politiska adeln går ekonomiskt oskadade genom alla samhällskriser.

Börjar kapitalismen att verka aktivt socialt och demonstrerar miljömedvetande behövs inte macroekonomi längre. Det är faktiskt var som sker i verkligheten. Den nya globala konkurrensen "Marknadsekonomin" är PLATT, ingen bestämmer.

De som vill spela med gör det via nätverk av samarbete.  I dessa nätverk skapas framtidens livsvillkor.

Ett mäktigt utbud av produkter med  hållbara egenskaper kommer till "ICA nära".  Sådant som gör livet friskare och längre. Sådant som gör barnen lyckligare och mera intelligenta.

Politiken lider av förlossningskramper. De idéer som skall födas kommer bara inte fram. Det är för kort tid mellan valen och allting ändras för snabbt i samhället. Men politiker kan känna sig trygga. De kan ställa till det i samhällsordningen utan konsekvenser.

Politiker, fackpampar och offentliganställda i högre befattningar löser ut sina fallskärmar och kan livet ut uppleva hur fotfolket och de med försakelser,  idéellt arbetande , jobbar allt till rätta.

Därför är det glädjande att NGO mobiliseras där det bäst behövs. Blir politiken omoralisk och allt för osolidarisk så finns ett globalt nätverk för nya samhällsordningar.

Alternativet är ofred och en planet obeboelig för människor. Gregory Bateson hade ett slagord för KULTURER (eller Civilisationer)  eftersom han var antropolog.

 De som förstör sin omgivning , -förstör sig själva.

Warren Buffet,  marknadsekonomin´s och kapitalismens försvarare har donerat 36 miljarder USD till  

Bill & Melinda Gates Foundation.

 

 

Warren Buffet ansluter sig till de nykapitalistiska idéerna som Brian Bacon lanserade 1987. De går ut på att marknader inte fungerar i alla kontext.  Warren Buffet drar till med att 5% av mänskliga aktiviteter kan inte förbättras av en fri marknad.  Det behövs stöd för att människor , regioner, stater skall bli självgående.

Gates stiftelse arbetar med hälsovård och utbildning. Cirka 25 miljarder kr årligen investeras i projekt där man håller i verksamheten på alla nivåer. Bygger infrastruktur och försörjning av basbehov där man drar fram.

Det totala svenska biståndet når inte upp till 25 miljarder kr. Då måste man även inse att politiskt beslutat understöd hamnar på toppen.  Det som spiller igenom till de fattiga och lidande är bråkdelar.

Bill Gates reser som ambassadör för framtiden och talar med presidenter och företagsledare. Skapar samarbetskluster bland NGO:s i världen. Bill Gates & Melinda har bevekat läkemedelsföretagen att  arbeta med mediciner och vacciner som avnämarna inte har råd att köpa.  FDA har betalat hälften av utvecklingskostnader för mediciner i USA.  BigPharma företagen har kalkyler på 10 000 ggr vad ett piller kostar att utveckla och tillverka. Nu vill alla företag utnyttja goodwill och delta i NGO-projekt.

Redan tillverkar man till lägre kalkyler generiska mediciner för fattiga länder.

  1. BIG-Pharma är programmerad att rekonstrueras 2008.
  2. En hel bransch inom välfärdsområdet. Hälsovården följer världen över!
  3. Business sätter nya mål och ramverk för verksamheten!

NGO har makt att få kongressen i USA att göra undersökningar som leder till lagförslag. Myndigheter tvingas att implementera ny vetenskap.   Med FDA och juridiska regelverk formas försäkringar och hälsovården. Snart kommer framtidens hälsovård till Ditt landsting. Fackorganisationer räknas inte in i NGO, de är kollektivt toppstyrda. NGO sprider makten till gräsrötterna, skapar kollektiv intelligens i samarbete för bättre tider.

-----

Creative Capitalism.

 

En uppföljning gjordes i senaste numret av TIME.

Bill Gates vill att NGO, politik, byråkrati och FN skall delta i gemensamma kampanjer. Belinda och Bill Gates administrerar mera U-hjälp i pengar än vad Sverige gör , varje år.

Toppkreatörerna inom framtidsföretagen skall bistå "underutvecklade" länder.

Företagen skänker bort den värdefullaste biten av det intellektuella kapitalet.

Ett frö som blommar ut i kollektiv intelligens i slummen!!

Davos är öppnare än G8. (reflexion bara)

 

Jakten på kollektiv intelligens och medvetande.

En hjärna som innehåller alla ekologiska ramverk och alla vetenskapliga sanningar har IBM hållit på med att utveckla i 16 år. 

Det kollektiva medvetandet i världen organiseras om. Genomprojekt och bioteknik har skapat nya villkor.

Blue Brain Project har nyligen presenterar en hjärnmodell , en tub med 10 000 neuroner som på en sekund förbrukar en terrabit minne. Arkitekturen, signalverken och de syntetiska neuronerna är en replikation av mänskliga neurontuber. 15 års forskning går in i slutstadierna. Mera datakraft behövs men labbet är häftigt! Emily Dickinson inspirerade:

Panteism innebär att Gud finns inom oss alla. (ungefär).

 

Medvetande som psykiskt eller paranormalt fenomen(klicka).

Ställes mot eller sammanflätas med:

Medvetande som neurofysiologiskt fenomen

Neurofysiologi under utveckling har tagit över forskningen om medvetandet. Det finns ett retfullt sammanhang mellan:

 

Det vi tror oss veta säkert är att evolutionen har givit oss medvetande.  De som har haft mankerande kognitivt medvetande har emellertid inte dött ut som vi värderar olika synsätt på verkligheten. Ju mera man verkar kosmopolitiskt desto mera synsätt upptäcker man. Värderingar av alla fenomen man kan tala om globaliseras snabbt i det nya millenniet.

Det är ursprungligen så att olika synsätt och värderingar stärker det sociala medvetandet i stammar och politiska grupperingar.  Genomprojektet HUGO har startat en ny nivå av kunskap och vetande globalt.

Alla vetenskapare samlas i gemenskap från allra första början kring hur evolutionen skapar människor.   Den kognitiva utvecklingen pågår med full kraft. Trodde man att DNA skulle ge klarhet i medvetandets mysterier så är man besviken. Den stora upptäckten är att  cellens omgivning bestämmer hur proteiner eller enzymer skall produceras. 

Det statiska och platta DNA är som en historiebok där vissa sidor kryssats över och nya sidor stuckits in.

 RNA har hyss för sig,  microRNA fungerar som AMOR och skickar pilar mot stängda kluster av gener. Får dem att vakna , samarbeta och producera helt sanslösa proteiner och enzymer.  Mendel kan kasta sig i väggen!!  30 % av 30 000 gener styrs på det sättet.

Cirka 700 miRNA finns i databaser , kanske finns 2700. Hemligheten bakom ärftliga OCH de komplexa sjukdomarna är epigenitiken , RNAinterference samt miRNA.  Ur ett sammanflätat komplex faller kliniska avgiftningar och organiska billiga terapier, droppflaskor men livselexir!!

Just då världen står under hot av undergång pga skenande klimat så har alla sjukdomar avskaffats och nyckeln till åldrande och död finns beskriven. (Se pedagogik, varning för långa utläggningar.)

Våra barnbarn kan faktiskt bli 400 år gamla om nu klimatet tillåter!!

Biologi ÅR kvantmekanik.

I en omfattning , som flera gånger överträffar ALL tidigare forskning på jorden i mantimmar, arbetar stora "communities" med molekylärkemi som ÄR kvantmekanik. 

Nu år 2008 är man ytterst nära att upptäcka den biologiska verkligheten under kvarkarnas nivå, vad mörk massa i Universum ÄR, samt hur hjärnan fungerar logiskt.

Politiker snuttifierar det man inte förstår, vetenskap och NYA skolor behövs!

Skolor måste reformeras, tidig start och framtidsmål som inpräntas i mellanstadiet.  Demokratin kräver detta. Svepes medlöpare in i sekter som är destruktiva i det långa perspektivet så upprepas krigen och civilisationer som bara försvinner från jordens yta. 

Kanske hälften av politikers tid går åt till att snuttifiera samhällsfenomen.  Förneka sektbildningar och missförhållanden.

Den andra hälften av politiker´s tid går åt till att beskriva de samhällsfaror som politiker skall bekämpa.

Numera så är kamelryttare i Pakistan det största hotet mot civilisationen!!

Tiotusentals kärnvapenspetsar står redo att ingripa!!!

Man kan ju tänka sig vad dessa terrorister tänker på!! Ved deras medvetande består av!!

VAD ÄR MEDVETANDE SOM BEGREPP?

Neurongrupperingar som samarbetar i komplexa mönster, eller det som samarbetet SKAPAR?.

Men medvetande är en helt annan sak kan det visa sig. En energiform som är kopplad till vishet och kreativitet??  Opererar i microtubuliner och jonkanaler i mänskliga celler!!

 

 

"DNA and the brain". James Watson(2006).

Videon börjar 7 minuter inne i presentationen!  Genteknik och hjärnan , en pionjär berättar.

 

James Watson var chef för Cold Spring Harbor Laboratory men lämnade posten i Oktober 2007 efter kritik för rasistiska påståenden. I detta anförande förekommer man - kvinna psykologiska påståenden.

Hjärnforskningen har sprungit ifrån DNA-pionjärerna.  Cognitiv computing har socioekonomisk kraft allaredan.

James Watson har ignorerat evolutionen? Homonoider föder fram foster som behöver tillsyn och empati till dess hjärnan är fullt utvecklad. Det är feminismens viktigaste argument. Den sista fasen av den biologiska utvecklingen har sållat bort de gener som leder till fenotyper utan empati och omtanke. Sociala grupper som sätter barnens trygghet och välfärd högst på agendan har överlevnadsfördelar.

Universiteten och politiskt medvetande.

Larry Summers som refereras till fick lämna Harward efter konfrontationer med kvinnosakskvinnor. Nu då både Robert Nozick och John Rawls båda avlidit (2002) så fylls den politiska vetenskapliga tomheten på med studiegrupper som bearbetar samhällsfrågor utifrån lokala perspektiv. Harward har varit först libertanernas och sedan de olika liberala idéernas kuvös.

Politisk rörelse.

Grundläggande idé eller värde.

Kommunism

Jämlikhet

Libertanism ( Robert Nozick)

Frihet   ( ”Marknadskapitalism,utvecklad”).

Liberal jämlikhet  (John Rawls)

Kontraktsöverenskommelse.

(Egendomsägande demokrati.)

Kommunitarismen. Charles Taylor

M. Sandel m fl.

Det allmänna goda. (Begränsat självbestämmande)

Liberal rättvisa (Ronald Dworkin)

Rättigheter.

Utilarismen. ( Hare R. M. m fl.)

Nytta. ( Lycka som mentalt mål.)

Feminismen

Androgyni ( Eller universell omsorgsetik.)

Det borde skapas en global politisk idé som politik och juridik inordnas under. Det finns förstås NGO som arbetar med skyldigheter och rättigheter!

Feminismen har stöd i evolutionen. Vad sker på Harward?

Med Larry Summers bakgrund så är det som om Wallenbergare och Bonniers promotar Kjell-Olov Feldt till högste chef vid Uppsala Universitet. Larry Summers vill göra det Clinton misslyckades med!!

Larry Summers

 

Boston Globe citat

Summers' remarks on women draw fire

CAMBRIDGE -- The president of Harvard University, Lawrence H. Summers, sparked an uproar at an academic conference Friday when he said that innate differences between men and women might be one reason fewer women succeed in science and math careers. Summers also questioned how much of a role discrimination plays in the dearth of female professors in science and engineering at elite universities.

 

Harward satsar på kvinnor.

University Will Commit $50M to Women in Science
 
Harvard to create senior position to facilitate increase in hiring of female and minority faculty
 
Published On Monday, May 16, 2005  12:00 AM
 
Four months after University President Lawrence H. Summers’ remarks on women in science sparked an outcry on campus and across the country, Harvard administrators today announced a $50 million initiative to address the dearth of female students and faculty in the University’s science departments

 

Det som är att bevisa är att kvinnor de facto HAR framgång inom spetsforskningen. Det är tunt med Nobelpris till kvinnor.

Larry Summers har unik erfarenhet och talar ut i de flesta frågor. Politik - ekonomi - vetenskap i en enda prominent person. En historisk intervju!!

Fem år som Dean vid Harward. Larry Summers.

 

 

 

Medvetande och jaget.

Yttre och inre.

 

Höger och vänster.

Hjärnan består av höger halva som processar nuet och våra momentana tankar och reflexioner, alla memes samtidigt och invägande. Vänstra hjärnhalvan kopplas in då det fysiska JAGET uttrycker sig, alla fenomen ordnas seriellt som en processorkö i en dator. Höger halva är det omedvetnas domäner, upplevelser via känslor.

Höger hjärnhalva utrycker en förening mellan allt i universum och en gränslös övergång till jaget i helhetsperspektivet, betraktar och känner, väcker vänsterhjärnan då komplexa faror uppfattas.

 Man kan undertrycka jaget och leva under meditation regelbundet som egenterapi, det är i mycket en kulturell artefakt om man uppfostras till det eller ej.  Musiker och konstnärer som uttrycker kreativitet gör det för att det är naturligt och oändligt skönt.

 Kampen mellan JAGETS "måste" och den kreativa sidans oändliga skönhet och attraktionskraft pågår ständigt.  Det patogena i västvärlden är att vi inte förstår att reflektera om livet och universum tillräckligt.  Ger man sig in i fantasins värld så märks det omgående i lönekuvertet.  Det man mätbart producerar belönas så man blir slav under vänsterhjärnan som är seriellt fungerande.  Vi upprepar dagarna med

Vakna - arbeta - TV - somna. Inga kreativa utvikelser för vanliga löntagare. Det får bli på semestern!!

Kreativiteten och hjärnan.

Jill Bolte Taylor, som är hjärnforskare, drabbades av en hjärnblödning och kan vittna om hur det egentligen upplevs av det totala medvetandet.

 

Jill demonstrerar hur medicinsk kunskap får henne att hantera sina symptom med förstärkta höger-vänster reaktioner.  Viljan aktiverar jaget och högerhjärnan uppfinner nya sätt att ringa upp för hjälp då kroppen och vänsterhjärnan sviktar.  Mot Jill´s eget påstående så hör JAGET hemma i både höger och vänster.  Vi har oanade resurser som hämmas av moderna sätt att leva.

Vi uppfostrar barnen mot liv som Larry Summers. Minister och chef för Harward-universitetet!  Men hur många stunder av lycka har Larry Summers haft i livet??

Tolka och manipulera hjärnan med fMRI.

 

Det har funnits TRE angreppssätt för att modifiera mentala personligheter:

  1. TERAPI
  2. PILLER
  3. KIRURGI
  4. MENTAL ÅTERKOPPLING.

Nu finns möjlighet att arbeta med återkoppling i realtid av hjärnans hemligheter. I och med det så är de inte hemliga utan kan påverkas med träning. Det är vad man gör med en fungerande meditation men nu kan upptäckta aberrationer bearbetas en efter en.

Den rakaste vägen till LYCKA är nog att fylla NUET med de sköna konsterna. Det är ju faktiskt den optimala återföringen från världsalltet och andra konstnärer. I gemenskapen behöver man följa de sociala målen för organisationen och de ekonomiska realiteter som finns i den GLOBALA tillvaron.

Människor behöver reflexion och eftertanke , samt en mentor som pekar ut vägar att färdas på mot framtiden.

 

Consciousness, creativity and the brain. David Lynch(2005)

 

 

De komplexa sjukdomarna är epigenetiska. Varning för behandling med meditation vad gäller patienter under medicinering för Schitzofreni eller bipolärt syndrom.

 

 

 

Meditation kan öppna för inre upplevelser, men hur är det egentligen i världen?

Medvetande och upplevelser.

En tillståndsbeskrivning av tillvaron för levande år 2007. Liam Young:

Liam Young beskriver nutiden som det har blivit. Vi är totalt ovetande om vi är fyllda av gifter eller inte. Syntetiska kemikalier påminner oss om evolutionen som skapade aminosyror innan planeten Jorden blev till för 4.7 miljarder år sedan, - över miljarder år av trial and error. Arvsmassan DNA är aminosyror.

Evolutionen bygger på att enstaka ämnen eller bakterier invaderar en organism och skapar en mera komplex balans inom organismen. Finner organismen nya balanser mot miljön så är arten förändrad. Förändringen kan avläsas i genotyp samt fenotyp.

På etthundra år så har det skapats hundratusentals syntetiska kemikalier som levande har att anpassa sig till. Nu inser vi att vi måste avgifta miljön och människor för att själva evolutionen inte skall  upphöra i en katastrofal biologisk kollaps.....

 

Biologi och medicin slås ihop på kliniknivå, många nygamla terapier erbjuds.

Newstarget samlar det som sker inom kemikaliebaserat MEDVETANDE.

Läkande födoämnen är realistiska alternativ men kräver medvetande och Internet.

Receptbelagda mediciner har fått en kamporganisation, en motståndsrörelse.

Patienter i USA påverkas av reklamen och påverkar i sin tur läkare som skriver ut det kunden vill ha. Det går inte alltid så bra!!

Liam Young gör reklam för ett datasystem som håller reda på aktiventernas (patienter avskaffas ) hälsobalanser och toxiska balanser. 

Datorer och program utökar aktiventernas medvetande och kognitiva uppfattningar om kost, miljön och hur livet skall levas. 

 

Medvetande , MIND , CONSCIOUSNESS;

 

  ---- har fått pannor att rynkas och hjärnor att överhettas i många tusen år.

Definitioner på "consciousness" har presenterats över årens lopp.

IBM och andra  progressiva företag  genomförde ett framtidssymposium år 2003.  I April 2006 så var IBM värd för ett symposium vid Almaden Research center. År 2003 så gjordes åtaganden om samarbeten, en vision 100 år framåt av ett kluster progressiva företag med IBM som initiativtagare.

Symposiet 2006 samlade ett kluster av intressenter inom IT, teknologi, finans, psykologi , hjärnforskning, evo-devo forskning mm.

Temat var under 2006 : Cognitive Computing.

Det satsas på att utöka människors medvetande med datorer och programvaror.

Medvetande sitter i hjärnan- För att öka det kollektiva medvetandet och den kollektiva intelligensen krävs det uppkopplingar.  Ett kluster av hjärnor bearbetar livsfrågor, filosofiska gåtor till milenniumskiftet.

Filosofer har ägt medvetandet som fenomen. Efter Almaden-symposiet så  har medvetande expertisen flyttats till neuroscience eller systemvetare med olika specialiteter.

Repitition:

____________

Medvetande som neurofysiologiskt fenomen

Neurofysiologi under utveckling har tagit över forskningen om medvetandet. Det finns ett retfullt sammanhang mellan:

Det fjärde skulle vara DNA men nu visar det sig att cellens omgivning bestämmer hur proteiner eller enzymer skall produceras.

Nu år 2008 är man ytterst nära att upptäcka verkligheten under kvarkarnas nivå, vad mörk massa i Universum ÄR, samt hur hjärnan fungerar logiskt.

Men medvetande är en helt annan sak kan det visa sig. En energiform kopplad till vishet och kreativitet??

_______________________

 

IBM Almaden Institute April 2006. Konferens om : Cognitive Computing.

No  Föreläsare Titel Flashvideo
1 Gerald Edelman

ppt;

Wiki

From Brain Dynamics to Consciousness

A prelude to the future of Brain-Based devices.

 

 
2 Henry Markram

ppt:

Wiki

The emergence of Intelligence in the Neocortical  Microcircuit.

 

 
3 Robert Hecht-Nielsen

PDF;

Wiki

 

 

The Mechanisms of Thought.

 
4      
5 James Albus (NIST) ppt:

Theodore Berger (USC), ppt:

Kwabena Boahen (Stanford), ppt:

Ralph Linsker (IBM), ppt:

Jerry Swartz (The Swartz Foundation), ppt:
 

Panel  
6 V. S. Ramachandran, UCSD: ppt: The Uniqueness of the Human Brain  
7 John Searle, UC Berkeley:

Wiki

 Beyond Dualism  
8 Joaquin Fuster, UCLA: Cortical Dynamics of Working Memory  
9 Leslie Valiant , Harward: A Quantitative Theory of Cortex  
10      
11 Christof Koch, Caltech:

Wiki

Consciousness  
12      
       
       

 


 

Hur uppfattar människor tid och rum?

 

Tid finns inbyggd i allt levande. Fyra lektioner från år 2000.

 

 

 

Skapelsen Gud och tiden det tog?

 

 

 

 

 

BBC om hur hjärnan uppfattar tiden.

BBC om hur tidskänslan ärvs vidare.

 

Hur förändras människor av tidens gång?

 

 

Hur förändras tiden i kosmos?

 

 

Vårt trånga perspektiv för medvetande.

Stephen Jay Gould

 

Universitet och studenter om evolutionen.

Howard Hughes Holiday lecture 2005.

Evolution—Constant Change and Common Threads
 

Debatt 70 min om evolutionen, -mellan studenter och panel.

 

 

 

 

 

 

nnnn

Artiklar Presentationer

========

BRAIN

´´´´´´´

BRAIN seizures

´´´´´´´

 

Brain research success stories

................

Människan och Naturen 2007

..............